Μείνετε συντονισμένοι

Θέλετε να μη χάνετε κανένα νέο σε ότι έχει σχέση με τα κρυπτονομίσματα? Αποθηκεύστε τη σελίδα στα αγαπημένα σας

Translate

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2023

Bybit Introduces Tradegpt: AI-Powered Chatbot Offers Real-Time Crypto Market Data, Trading Tips

Bybit Introduces Tradegpt: AI-Powered Chatbot Offers Real-Time Crypto Market Data, Trading Tips

Dubai’s Bybit cryptocurrency exchange has unveiled an artificial intelligence (AI)-powered instrument named Tradegpt. The new chatbot can scrutinize the exchange’s existing market data and offer an in-depth price evaluation by employing bitcoin’s current metrics as an example. Furthermore, the Bybit chatbot can recommend apt trading approaches for that day’s sessions and provide additional crypto market knowledge based on real-time Bybit market data.

Bybit’s Unveils New AI Tool for Real-Time Crypto Market Insights

As AI frameworks and ideas continue to expand, numerous individuals and organizations have been integrating cryptocurrency and blockchain knowledge with these extensive language models (LLMs) and advanced learning algorithms. On September 4, 2023, the cryptocurrency exchange Bybit disclosed the deployment of an AI tool named Tradegpt, a component of Bybit’s AI suite called Toolsgpt.

Bybit Introduces Tradegpt: AI-Powered Chatbot Offers Real-Time Crypto Market Data, Trading Tips

Bybit explained on Monday that Openai’s Chatgpt only possesses pertinent data up to September 2021; however, using Tradegpt, Bybit users can obtain real-time market evaluations and responses to their inquiries in several languages.

The platform is complimentary for registered Bybit users, and it states that there is a daily limit of 20 queries per user. “Welcome to Tradegpt,” the platform says. “Ask me anything about the crypto markets, or click on any of the topics below to get started.”

A popular sample question on the Tradegpt homepage is:

Tell me in 3 sentences in series: whether BTC will rise or fall today, is it suitable for going long or short, and what’s the appropriate entry price?

Vivien Fang, Bybit’s head of financial products, stated that Toolsgpt and Tradegpt are beneficial assets in today’s fast-moving financial landscape. “Our analysts and tech team created Toolsgpt to provide the financial education and mentorship that is sorely needed in our hyper-financialized world,” Fang remarked.

Bybit’s AI tools arrive during a time when numerous exchanges have been gravitating toward this technology. Binance, the largest crypto exchange by volume, has integrated its Binance Academy suite with AI and dubbed it the “Binance Sensei.” Crypto.com has devised a generative chatbot named Amy, dedicated to cryptocurrency and blockchain expertise.

A platform dubbed Chatbtc is committed to Bitcoin (BTC) knowledge, and users can converse with particular developer personas like Matt Corallo and Greg Maxwell, armed with information inspired by some of the authors’ public writings.

What do you think about Bybit’s generative chatbot tool called Tradegpt? Share your thoughts and opinions about this subject in the comments section below.from Bitcoin News

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Crypto Exchange Bybit Launches Derivatives Products in South Africa

Bybit announced on Oct. 2 that it will be offering its crypto derivatives products in South Africa through Money Doc which acts as the cryp...